Månad: mars 2013

Snart skall vi sjösätta Seasideshuttle

Västkusten snabbaste båt… i förhållande till storlek och passagerare. Vi tar upp till 48 passagerare och då susar båten fram i hela 34 knop vilket motsvarar ca. 70km per timma. Innan vi kan börja lasta på passagerare skall båten godkännas